Pályázatok benyújtása önkéntes projektek megvalósításához

Milyen lépéseket kell megtenni ahhoz, hogy támogatott önkéntes projektetek lehessen? A leírásból kiderül!

Milyen lépéseket kell megtenni, hogy támogatott önkéntes projektetek lehessen? Ha szeretnétek, hogy lelkes fiatalok csatlakozzanak a szervezethez vagy az intézményhez, az alábbiakat kell végrehajtanotok!

1. Az aktuális pályázati útmutató és felhívások elolvasása

A pályázat benyújtása előtt mindenképp el kell olvasni az aktuális pályázati útmutatót, amely tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázattípusok leírásait, a támogatási formákat és kereteket, valamint a projektmegvalósítás lépéseit, stb., valamint az aktuális és releváns pályázati felhívást is. 

Emellett meg kell ismerni az Európai Szolidaritási Testület pályázók részére szánt tájékoztatót is.

Azoknak a szervezeteknek, akik az Európai Szolidaritási Testületben szeretnének projektet megvalósítani, be kell tartaniuk az alapokmányban foglaltakat.

Laptop használata pályázáshoz


2. Regisztráció: EU Login és ORS

Pályázatot csak azok a szervezetek/intézmények nyújthatnak be, amelyek regisztráltak az Európai Bizottság nyilvántartási felületén, az Organisation Registration Systemen (ORS). Az ORS-en való regisztrációhoz EU Login fiókkal kell rendelkezni. 

Útmutató regisztrációhoz: EU Login regisztráció, ORS regisztráció.

Minden, az Európai Szolidaritási Testületben pályázatot beadni kívánó szervezetnek regisztrálnia kell az ORS-en az EU Login azonosítóját használva az első pályázat beadása előtt. A szervezet az ORS-en történt regisztrációt követően egy azonosító számot kap, ez az OID (Organisation ID). 

Az ORS-re csatolandó dokumentumok listája szervezetek/intézmények esetében:

 • Pénzügyi adatlap banki bélyegzővel és aláírással ellátva;
 • Banki hitelesítés hiányában a pénzügyi adatlap mellé egy 60 napnál nem régebbi bankszámla kivonat;
 • 60.000 euró feletti támogatás igénylése esetén az utolsó lezárt pénzügyi év mérlege és eredménykimutatása;
 • Jogi személyek ellenőrzéséről szóló nyilatkozat dátummal és aláírással ellátva;
 • A jogi nyilatkozat mellé: civil és gazdálkodó szervezetek 60 napnál nem régebbi bírósági kivonata vagy cégkivonata. Egyéb szervezet/intézmény esetében törzskönyvi kivonat vagy olyan hivatalos dokumentum, törvény, rendelet, ami az érintett jogalany nemzeti hatóság általi létrehozását tanúsítja.
 • Közpénz nyilatkozat
 • Közzétételi kérelem (összeférhetetlenség fennállása esetén)

3. A minőségi tanúsítvány megszerzése

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjeiben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek rendelkezni kell minőségi tanúsítvánnyal. A minőségi tanúsítvány megszerzése pályázással történik az ESC50 online pályázati űrlapon, a pályázatokat az illetékes nemzeti iroda (Magyarországon a Tempus Közalapítvány) bírálja el. A pályázat folyamatosan benyújtható, nem határidőhöz kötött. 

A tanúsítvány megléte mutatja, hogy az adott szervezet megfelel az Európai Szolidaritási Testület alapokmányában és a pályázati útmutatóban foglalt előírásoknak. A minőségi tanúsítvány részleteiről, a részt vevő szervezetek feladatairól és felelősségi köréréről a pályázati útmutató tartalmaz részletes tájékoztatást. Minőségi tanúsítványra való pályázás előtt a pályázati útmutató kapcsolódó részét mindenképpen olvassátok el! 

A minőségi tanúsítvány igénylésével kapcsolatos további információkat a minőségi tanúsítvány pályázati felhívásában olvashatjátok el.

Post it on laptop


4. Támogatási kérelem

Az önkéntes projektek megvalósítására irányuló támogatási kérelem benyújtása az ESC51 online pályázati űrlapon történik.

A vezető szervezeti minőségi tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek egyszerűsített keretek között, támogatási kérelem benyújtásával támogatást hívhatnak le évente önkéntes projektek megvalósítására, koordinálására.

A minőségi tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek részére megítélhető támogatások 2023-ban alkalmazott elosztásának szabályairól, valamint a rendelkezésre álló keretről a linkre kattintva olvashattok részleteket.

A pályázat benyújtásakor az alábbi kötelező mellékleteket kell csatolni: 

 • Jogi nyilatkozat/Declaration on Honour (az online űrlapból tölthető le)
 • Tevékenység-részletező táblázat: a táblázatban kért adatokat tevékenységenként töltsétek ki az űrlap Tevékenységek/Activities szekciójában az egyéni önkéntesség és/vagy a csoportos önkéntesség keretében felvitt tevékenységekre vonatkozóan, és a táblázatot csatoljátok mellékletként (Annexes) a pályázati űrlaphoz!

Figyelem! A támogatási kérelem benyújtása előtt már érvényes vezető szervezeti minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznetek. A minőségi tanúsítványról itt olvashattok.

Technikai hiba miatti sikertelen pályázatbenyújtás

Ha központi rendszerproblémák merülnek fel a pályázatok benyújtása közben, és emiatt az űrlapot nem tudjátok benyújtani az előírt pályázatbenyújtási határidőig, akkor az alábbiak szerint tudjátok jelezni a problémát, ezzel biztosítva, hogy a központi probléma miatt nem csúsztok le a pályázatbenyújtás lehetőségéről. 

A hivatalos pályázati határidő lejártát követő 24 órán belül e-mailben jelezzétek a nemzeti irodának a sikertelen benyújtás tényét a palyazatok_ifjusag@tpf.hu e-mail címen! A pályázatot csakis abban az esetben fogadjuk el, ha a pályázó a határidőt követő 24 órán belül jelezte a sikertelen benyújtást a fenti címen és bizonyítani tudja, hogy a megadott határidő előtt technikai okokból nem tudta benyújtani pályázatát.

Az e-mailnek tartalmaznia kell:

1) ha nem érhető el az űrlap: 

 • a rendszer elérhetetlenségét bizonyító hibaüzenet képernyőképét;
 • a felmerült technikai hiba részletes leírását;
 • a pályázó szervezet nevét.

2) ha elérhető az űrlap, de nem nyújtható be a pályázat:

 • a pályázó szervezet nevét, a pályázati űrlap azonosítóját (FormId);
 • a felmerült technikai hiba részletes leírását;
 • a webes űrlapon kitöltött pályázat pdf formátumban lementett példányát;
 • minden olyan fájl mellékletet, amelyet a pályázathoz csatolni kíván;
 • a rendszer által adott hibaüzenet képernyőképét (printscreen), amelyen látszik a FormID és az űrlap verziószáma is (csatolva, jpg formátumban).

Ha egy pályázatot többször is benyújtotok (pl. lemaradt csatolmány pótlása miatt), a nemzeti iroda mindig az utoljára, határidőn belül benyújtott verziót tekinti véglegesnek.

Kérjük, ne hagyjátok a pályázat beadását az utolsó pillanatra, mert a rendszer túlterheltté válhat! Délben a pályázati rendszer automatikusan lezárul, azt követően nincs további lehetőség pályázásra.

Ha a kötelező mellékletek meghaladják a csatolható méretet, vagy a pályázat elektronikus benyújtása sikertelen (erről képernyőképet kell csatolni), ezeket a következő e-mail címre kérjük beküldeni: palyazatok_ifjusag@tpf.hu. Erre a hivatalos határidő lejártát követő 24 órán belül van lehetőség.

Jó tudni! A technikai problémák elkerülése és kiküszöbölése végett érdemes időről időre törölni a gyorsítótárból az előzményeket, és a legújabb űrlapverzióra frissíteni (Shift+F5-tel). Tapasztalataink szerint nem elég a Kezdőlapon (Opportunities -Open Calls - My Applications) frissíteni: akkor is fontos ezt megtenni, amikor beléptek az űrlapba.


Támogatás potenciális pályázóknak 

Ha pályázatot szeretnétek benyújtani, de nem tudjátok, hogyan, mindenképpen nézzétek meg, milyen támogató tevékenységeket nyújt a nemzeti iroda! Nektek való például az önkéntes projektek megvalósítását támogató programunk, ha a minőségi tanúsítvány megszerzésére készülnétek fel; a hazai és nemzetközi képzések, ha minőségfejlesztés a cél; az inkluzív projektek megvalósítását támogató programunk, ha kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat vonnátok be projektetekbe.