Minőségi tanúsítvány

Azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, akik önkéntes projektekben vennének részt, minőségi tanúsítványra van szükségük.

Azoknak a szervezeteknek és intézményeknek, akik önkéntes projektekben vennének részt, minőségi tanúsítványra van szükségük. A minőségi tanúsítványt különböző szerepekre lehet megszerezni, amihez az alábbiakat kell megtenni!

1. A pályázattípus célja

A minőségi tanúsítvány azt teszi lehetővé, hogy szervezetek és intézmények az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjeiben részt vehessenek. A tanúsítvány megléte mutatja, hogy az adott szervezet képes minőségi önkéntes projekteket megvalósítani, összhangban az Európai Szolidaritási Testület alapelveivel, céljaival és minőségi követelményeivel. A minőségi tanúsítványnak több típusa van, attól függően, hogy a szervezet milyen szerepe(ke)t szeretne vállalni az önkéntes projektekben:

 • fogadó szerep: ha a szervezet önkénteseket kíván fogadni;
 • támogató szerep: ha a szervezet önkénteseket kíván küldeni;
 • vezető szerep: a fenti két szerep egyike vagy mindkettő mellett vezető szerepre is meg kell szereznie a tanúsítványt a szervezetnek, ha támogatásra szeretne pályázni és a projekteket koordinálni.

A minőségi tanúsítvány azt mutatja meg, hogy az adott szervezet megfelel az adott szerep betöltéséhez szükséges elvárásoknak. Így például:

 • fogadó szervezetként biztonságos környezetet és minőségi feladatokat tud nyújtani a résztvevőknek; 
 • támogató szervezetként elég erőforrással bír ahhoz, hogy a kiutazásuk előtt, az önkéntes tevékenységük alatt, és a hazatérésük után segítse a fiatalokat; 
 • vezető szerep esetén pedig a projektek koordináláshoz szükséges tudása és tapasztalata megvan, azok megvalósításához megfelelő szakmai és működési kapacitással bír. 

A szerepekhez tartozó elvárások teljes listáját a pályázati útmutatóban lehet elolvasni.

2. A pályázásra jogosultak köre

Támogató és/vagy fogadó szerepre: non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban alapítottak.

Vezető szerepre: non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban alapítottak, és legalább egy éve működnek

3. Támogatható tevékenységek

A minőségi tanúsítvány azt teszi lehetővé, hogy a szervezetek támogató és/vagy fogadó szerepben önkéntes projektekben részt vegyenek. Azok, akik emellett vezető szervezetként is megszerzik a tanúsítványt, a projektek megvalósításához támogatásra pályázhatnak és az önkéntes projekteket koordinálhatják, menedzselhetik.

4. A programban részt vevő országok

Az európai uniós országok

A programhoz társult harmadik országok:

 • az európai uniós országok és
 • Liechtenstein, Izland, Észak-macedón Köztársaság, Törökország

A programhoz nem társult harmadik országok:

 • Norvégia
 • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia
 • Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
 • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
 • Oroszország

5. A pályázás menete

A pályázatokat uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban működő szervezetek esetén annak az országnak a nemzeti irodájához kell benyújtani, ahol a szervezetet alapították, vagyis a Magyarországon alapított szervezeteknek a Tempus Közalapítványhoz.

A programhoz nem társult harmadik országok szervezeteinek kérelmeit az illetékes SALTO forrásközpontokat működtető nemzeti irodák kezelik (a délkelet-európai régióban a szlovén, a kelet-európai és kaukázusi régióban a lengyel, a dél-mediterrán régióban pedig a francia nemzeti iroda

A kérelmeket online űrlapon kell benyújtani (ESC50 jelzésű űrlap). Az űrlap kitöltéséhez OID (Organisation ID) szükséges. Ha a szervezet/intézmény még nem rendelkezik OID-val, először regisztrálnia kell az ORS felületre (bővebben a Pályázat benyújtása menüpontban).

Csak egy OID azonosító szükséges azon szervezeteknek, amelyek több helyszínen kívánnak tevékenységet megvalósítani. A pályázónak az ESC50 űrlapon azokat a telephelyeket/helyszíneket, ahol önkénteseket kíván fogadni, a „Szervezetükről – Pályázó szervezet – Fogadó helyszínek” részben – helyszínként feltüntetve – kell felvinni. Itt meg kell adni az egyes telephelyek/helyszínek nevét, címét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, valamint az adott helyszínen fogadni tervezett fiatalok számát tevékenységtípusonként.

Melyek az űrlap kötelező mellékletei?

 • Jogi nyilatkozat/Declaration on Honour (az űrlap mellékletek részéből tölthető le) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve, majd újra feltöltve.
 • Fogadó tanúsítvány esetén, az önkéntes tevékenységek kapcsán heti munkatervet kell csatolni, ami a leendő résztvevő(k) tervezett tevékenységeit mutatja be. Ha a pályázó több helyszínen kíván önkéntest fogadni, valamint ha a tervezett tevékenységek eltérnek egymástól, mindegyik helyszínhez/tevékenységtípushoz külön munkatervet kell benyújtani.

A minőségi tanúsítvány kérelem űrlapjának kitöltése előtt érdemes alaposan átolvasni az alábbi anyagokat:

6. A pályázatok beadásának határideje

Folyamatos, nem határidőhöz kötött.
Ez alól kivétel a vezető szerep megpályázása, amelynek határideje 2024. október 31. 12:00. 

Pályázni az ESC50 űrlapon lehet. 

7. Az elbírálási folyamat 

A fogadó és/vagy támogató szerepre vonatkozó minőségi tanúsítvány kérelmet három fő kritérium mentén értékelik:

 • relevancia;
 • intézkedések minősége;
 • szervezeti kapacitás.

A vezető szerepre is vonatkozó minőségi tanúsítványt emellett még két kritérium mentén értékelnek:

 • stratégiai megközelítés;
 • projektmenedzsment és koordinálás.

Az értékelés célja annak feltárása, hogy a pályázó szervezet céljai megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek, valamint, hogy a szervezet rendelkezik-e megfelelő kapacitással, tapasztalattal és a programmal kapcsolatos tudással ahhoz, hogy a minőségi tanúsítványban foglalt feladatokat és felelősségi köröket el tudja látni. 

A kérelem beérkezését követően a nemzeti iroda független szakértőket kér fel a pályázat bírálatára, amelynek a menete eltérő lehet, attól függően, hogy milyen szerepre pályázott a szervezet. 

 • Ha a szervezet fogadó és/vagy támogató szerepre pályázott, akkor két szakértő bírálja el a pályázatot, amely helyszíni látogatást is magában foglal.
 • Ha a szervezet csak vezető szerepre pályázott, akkor nincs helyszíni látogatás, csak a benyújtott pályázatot értékeli két szakértő.
 • Ha a szervezet támogató és/vagy fogadó szerep mellett vezető szerepre is benyújtotta a minőségi tanúsítvány kérelmét, és a támogató és/vagy fogadó szerepet elfogadták, a vezető szerepet a támogató és/vagy fogadó szerepet bíráló szakértőktől eltérő, további két szakértő értékeli.

A szakértők által megfogalmazott javaslatokról a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt. A minőségi tanúsítvány megszerzésének folyamata minimum 8 hetet vesz igénybe.

8. A minőségi tanúsítvány érvényességének ideje

A támogató és/vagy fogadó szerepre megszerzett minőségi tanúsítvány az Európai Szolidaritási Testület program jelenlegi ciklusának teljes időszakára (2021-2027) vonatkozik. A vezető szervezeti minőségi tanúsítvány érvényessége lehet ennél rövidebb időszak is (minimum három év). A nemzeti iroda a tanúsítványokat időszakosan újraértékeli, monitorozza; nem megfelelőség esetén visszavonhatja.

9.  A már megszerzett minőségi tanúsítvány módosítása

Azok a szervezetek és intézmények, amelyeknek már van minőségi tanúsítványa, kérelmet nyújthatnak be tanúsítványuk módosítására az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutatójának szabályait követve. 

 • A fogadó szerepre megszerzett érvényes minőségi tanúsítvány módosításának menetéről további információt a palyazatok_ifjusag@tpf.hu e-mail címen érdeklődve kaphatnak a nemzeti irodától. 
 • A vezető szerepre megszerzett érvényes minőségi tanúsítvány módosítására az Európai Szolidaritási Testület pályázati útmutató szabályai szerint legkorábban a tanúsítvány megszerzését követő két év után nyújtható be kérelem. Ennek részleteiről ugyancsak a palyazatok_ifjusag@tpf.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

10. A minőségi tanúsítvány és az Erasmus+ akkreditáció kapcsolata

Az önkéntességre megszerzett Erasmus+ akkreditációk 2022.12.31-ig partnerként voltak érvényesek. Az akkreditált szervezetek ebben az időszakban (az akkreditációjukban foglaltaknak megfelelően) fogadhattak vagy küldhettek önkénteseket, azonban már nem pályázhattak támogatásra, nem koordinálhattak projekteket. Ha az érintett szervezetek 2023-tól – akár partnerként, akár vezető szervezetként – továbbra is szeretnének részt venni önkéntes projektekben, meg kell szerezniük a megfelelő minőségi tanúsítványt.

11. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó minőségi tanúsítvány és a 2018-2020-as időszakra vonatkozó tanúsítvány kapcsolata

A korábbi programidőszakra vonatkozóan megszerzett ESC52 minőségi tanúsítványok 2027.12.31-ig érvényesek: az ezekkel bíró szervezetek partnerszervezetként (fogadó és/vagy támogató szerepben) vehetnek részt a programban. Azoknak a szervezeteknek, akik támogatásra pályázatot szeretnének benyújtani a 2021-2027-es időszakban, és projekteket akarnak koordinálni, meg kell szerezni a vezető szerephez kapcsolódó minőségi tanúsítványt is, kitöltve az ESC50 űrlap projektmenedzsmentre, valamint a hosszú távú stratégiára és célokra vonatkozó részeit.


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×