Minőségi tanúsítvány

Azoknak a szervezeteknek/intézményeknek, akik önkéntes projektekben vennének részt, minőségi tanúsítványra van szükségük.

Azoknak a szervezeteknek és intézményeknek, akik önkéntes projektekben vennének részt, minőségi tanúsítványra van szükségük. A minőségi tanúsítványt különböző szerepekre lehet megszerezni, amihez az alábbiakat kell megtenni!

1. A pályázattípus célja

A minőségi tanúsítvány azt teszi lehetővé, hogy szervezetek és intézmények az Európai Szolidaritási Testület önkéntes projektjeiben részt vehessenek. A tanúsítvány megléte mutatja, hogy az adott szervezet képes minőségi önkéntes projekteket megvalósítani, összhangban az Európai Szolidaritási Testület alapelveivel, céljaival és minőségi követelményeivel. A minőségi tanúsítványnak több típusa van, attól függően, hogy a szervezet milyen szerepe(ke)t szeretne vállalni az önkéntes projektekben:

 • fogadó szerep: ha a szervezet önkénteseket kíván fogadni;
 • támogató szerep: ha a szervezet önkénteseket kíván küldeni;
 • vezető szerep: a fenti két szerep egyike vagy mindkettő mellett vezető szerepre is meg kell szereznie a tanúsítványt a szervezetnek, ha támogatásra szeretne pályázni és a projekteket koordinálni.

A minőségi tanúsítvány azt mutatja meg, hogy az adott szervezet megfelel az adott szerep betöltéséhez szükséges elvárásoknak. Így például:

 • fogadó szervezetként biztonságos környezetet és minőségi feladatokat tud nyújtani a résztvevőknek; 
 • támogató szervezetként elég erőforrással bír ahhoz, hogy a kiutazásuk előtt, az önkéntes tevékenységük alatt, és a hazatérésük után segítse a fiatalokat; 
 • vezető szerep esetén pedig a projektek koordináláshoz szükséges tudása és tapasztalata megvan, azok megvalósításához megfelelő szakmai és működési kapacitással bír. 

A szerepekhez tartozó elvárások teljes listáját a pályázati útmutatóban lehet elolvasni.

2. A pályázásra jogosultak köre

Támogató és/vagy fogadó szerepre: non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket uniós tagállamban, a programhoz társult harmadik országban vagy a programhoz nem társult harmadik országban alapítottak.

Vezető szerepre: non-profit és for-profit szervezetek, valamint intézmények, amelyeket uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban alapítottak, és legalább egy éve működnek

3. Támogatható tevékenységek

A minőségi tanúsítvány azt teszi lehetővé, hogy a szervezetek támogató és/vagy fogadó szerepben önkéntes projektekben részt vegyenek. Azok, akik emellett vezető szervezetként is megszerzik a tanúsítványt, a projektek megvalósításához támogatásra pályázhatnak és az önkéntes projekteket koordinálhatják, menedzselhetik.

4. A programban részt vevő országok

Az európai uniós országok

A programhoz társult harmadik országok:

 • az európai uniós országok és
 • Liechtenstein, Izland, Észak-macedón Köztársaság, Törökország

A programhoz nem társult harmadik országok:

 • Norvégia
 • Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Szerbia
 • Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna
 • Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia
 • Oroszország

5. A pályázás menete

A pályázatokat uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban működő szervezetek esetén annak az országnak a nemzeti irodájához kell benyújtani, ahol a szervezetet alapították, vagyis a Magyarországon alapított szervezeteknek a Tempus Közalapítványhoz.

A programhoz nem társult harmadik országok szervezeteinek kérelmeit az illetékes SALTO forrásközpontokat működtető nemzeti irodák kezelik (a délkelet-európai régióban a szlovén, a kelet-európai és kaukázusi régióban a lengyel, a dél-mediterrán régióban pedig a francia nemzeti iroda

A kérelmeket online űrlapon kell benyújtani (ESC50 jelzésű űrlap). Az űrlap kitöltéséhez OID (Organisation ID) szükséges. Ha a szervezet/intézmény még nem rendelkezik OID-val, először regisztrálnia kell az ORS felületre (bővebben a Pályázat benyújtása menüpontban).

Csak egy OID azonosító szükséges azon szervezeteknek, amelyek több helyszínen kívánnak tevékenységet megvalósítani. A pályázónak az ESC50 űrlapon azokat a telephelyeket/helyszíneket, ahol önkénteseket kíván fogadni, a „Szervezetükről – Pályázó szervezet – Fogadó helyszínek” részben – helyszínként feltüntetve – kell felvinni. Itt meg kell adni az egyes telephelyek/helyszínek nevét, címét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, valamint az adott helyszínen fogadni tervezett fiatalok számát tevékenységtípusonként.

Melyek az űrlap kötelező mellékletei?

 • Jogi nyilatkozat/Declaration on Honour (az űrlap mellékletek részéből tölthető le) kinyomtatva, a hivatalos képviselő által aláírva és beszkennelve, majd újra feltöltve.
 • Fogadó tanúsítvány esetén, az önkéntes tevékenységek kapcsán heti munkatervet kell csatolni, ami a leendő résztvevő(k) tervezett tevékenységeit mutatja be. Ha a pályázó több helyszínen kíván önkéntest fogadni, valamint ha a tervezett tevékenységek eltérnek egymástól, mindegyik helyszínhez/tevékenységtípushoz külön munkatervet kell benyújtani.

A minőségi tanúsítvány kérelem űrlapjának kitöltése előtt érdemes alaposan átolvasni az alábbi anyagokat:

6. A pályázatok beadásának határideje

Folyamatos, nem határidőhöz kötött. Pályázni az ESC50 űrlapon lehet. 

7. Az elbírálási folyamat 

A fogadó és/vagy támogató szerepre vonatkozó minőségi tanúsítvány kérelmet három fő kritérium mentén értékelik:

 • relevancia;
 • intézkedések minősége;
 • szervezeti kapacitás.

A vezető szerepre is vonatkozó minőségi tanúsítványt emellett még két kritérium mentén értékelnek:

 • stratégiai megközelítés;
 • projektmenedzsment és koordinálás.

Az értékelés célja annak feltárása, hogy a pályázó szervezet céljai megfelelnek-e az Európai Szolidaritási Testület alapelveinek, valamint, hogy a szervezet rendelkezik-e megfelelő kapacitással, tapasztalattal és a programmal kapcsolatos tudással ahhoz, hogy a minőségi tanúsítványban foglalt feladatokat és felelősségi köröket el tudja látni. 

A kérelem beérkezését követően a nemzeti iroda két független szakértőt kér fel a pályázat bírálatára, amelynek része egy helyszíni látogatás is. (Vezető szerepre pályázás esetén nincs helyszíni látogatás.) A szakértők által megfogalmazott javaslatokról a Tempus Közalapítvány kuratóriuma dönt. A minőségi tanúsítvány megszerzésének folyamata minimum 8 hetet vesz igénybe.

8. A minőségi tanúsítvány érvényességének ideje

A támogató és/vagy fogadó szerepre megszerzett minőségi tanúsítvány az Európai Szolidaritási Testület program jelenlegi ciklusának teljes időszakára (2021-2027) vonatkozik. A vezető szervezeti minőségi tanúsítvány érvényessége lehet ennél rövidebb időszak is (minimum három év). A nemzeti iroda a tanúsítványokat időszakosan újraértékeli, monitorozza; nem megfelelőség esetén visszavonhatja.

9. A minőségi tanúsítvány és az Erasmus+ akkreditáció kapcsolata

Az önkéntességre megszerzett Erasmus+ akkreditációk 2022.12.31-ig partnerként érvényesek. Az akkreditált szervezetek ebben az időszakban (az akkreditációjukban foglaltaknak megfelelően) fogadhatnak vagy küldhetnek önkénteseket, de nem pályázhatnak támogatásra, nem koordinálhatnak projekteket. Ha már ez időszak alatt pályázni szeretnének támogatásra vagy projekteket koordinálni, minőségi tanúsítvány kérelmet kell benyújtaniuk. Ha 2023-tól – akár partnerként, akár vezető szervezetként – továbbra is szeretnének részt venni önkéntes projektekben, meg kell szerezniük a megfelelő minőségi tanúsítványt.

10. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó minőségi tanúsítvány és a 2018-2020-as időszakra vonatkozó tanúsítvány kapcsolata

A korábbi programidőszakra vonatkozóan megszerzett minőségi tanúsítványok 2027.12.31-ig érvényesek: az ezekkel bíró szervezetek partnerszervezetként (fogadó és/vagy támogató szerepben) vehetnek részt a programban. Azoknak a szervezeteknek, akik támogatásra pályázatot szeretnének benyújtani a 2021-2027-es időszakban, és projekteket akarnak koordinálni, meg kell szerezni a vezető szerephez kapcsolódó minőségi tanúsítványt is, kitöltve az ESC50 űrlap projektmenedzsmentre, valamint a hosszú távú stratégiára és célokra vonatkozó részeit.


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×