Társadalmi befogadás a Szolidaritási Testületben

Az Európai Szolidaritási Testület fő prioritási közé tartozik a társadalmi befogadás erősítése.

Down szindrómás lány ül egy asztalnál és kreatív alkotást készít a saját kezével
Társadalmi befogadás a Szolidaritási Testületben

Az ifjúsági szektorban különböző pályázattípusok és kiegészítő támogatások érhetők el olyan szervezetek számára, amelyek kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokkal foglalkoznak.

Kik a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok? 

  • Egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élők,
  • tanulási nehézségekkel küzdők,
  • különböző kulturális hátterűek, akiket veszélyeztet a hátrányos megkülönböztetés,
  • szegénységben élők,
  • társadalmi akadályokkal küzdők,
  • hátrányos helyzetű térségekben élők.

Ifjúsági projektek segítségével életre szóló élményekkel gazdagodhatnak ezek a fiatalok, és valódi változás jöhet életükbe!

Méltányosság mindenkinek

A lehetőségek egyenlő hozzáférhetősége mindenkit megillet. Sajnos vannak fiatalok, akik hátrányból indulnak. Az Európai Szolidaritási Testület (és Erasmus+ program ifjúsági szektora) éppen ezért kiemelt támogatást nyújt a társaikhoz képest kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak, akik egy nemzetközi mobilitási projektben egész életre szóló élményeket szerezhetnek. 

Tanulás - másképp!

Egy nemzetközi ifjúsági projekt sokkal többet jelent egy utazásnál: a más kultúrákkal való találkozás a szemeket, szíveket és gondolkodást egyaránt megnyitja. A fiatalok tanulását nemformális módszerekkel történő valódi bevonás segíti elő. A mobilitási projektek a résztvevőkre épülnek, és azokkal a témákkal foglalkoznak, amik leginkább érdeklik őket, így a fiatalok egy bátorító közegben indulhatnak el személyes fejlődésük útján.

Projekttípusok

Az Európai Szolidaritási Testület keretin belül számos olyan projektre lehet pályázni, amik kifejezetten hasznosak lehetnek hátrányos helyzetű fiataloknak:

Egyéni vagy csoportos önkéntesség

Lehetővé teszi a 18-30 év közötti fiatalok számára, hogy heti 30-38 órán át önkéntes szolgálatban vegyenek részt 2-12 hónapig. Egyes esetekben kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok rövidebb ideig, akár 14-59 napig is önkénteskedhetnek az Európai Unió tagországaiban és azokon kívül. 

Például: egy kerekesszékes fiatal egy külföldi ifjúsági klubban teljesíti önkéntes szolgálatát. Ez idő alatt sokat tanul a fiatalokkal való munkáról, miközben a fiatalok is sokat tanulnak a fogyatékossággal élőkről.

Szolidaritási projektek

A szolidaritási projektek olyan hazai tevékenységek, amiket a fiatalok minimum 5 fős csoportja kezdeményez és valósít meg, ezzel pozitív változást hozva a helyi közösség életébe.

Az Erasmus+ ifjúsági területének inkluzív lehetőségeiről itt írunk.

Kiemelt finanszírozás

Fontos, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiataloknak is lehetőségük legyen részt venni az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben, akárcsak a többi fiatalnak. Előfordul, hogy ehhez további anyagi támogatásra van szükség. Speciális igényekre (pl. személyi asszisztens, segédeszköz bérlése, stb.) és rendkívüli költségekre (pl. mentor, coach, vízum, stb.) külön támogatás igényelhető.

Ha a pályázati anyagból kiderül, hogy a projektet megvalósító fiataloknak (szolidaritási projektek esetén), vagy a projektbe bevont fiataloknak (önkéntesség esetén) miért okozna nehézséget a részvétel a támogatásként igényelt kiemelt finanszírozás nélkül, és hogy pontosan mihez szükséges ez, az extra költségek akár 100%-ára is támogatást nyerhettek.

További támogatás

Az anyagi támogatáson kívül számos más mód van a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok nemzetközi projektekben való részvételének elősegítésére. Ezek a következők lehetnek:

Előkészítő látogatás (Preparatory visit support): az előkészítő látogatás alkalmat nyújt a bizalom kiépítésére, a partnerszervezetekkel való együttműködés mélyebb megalapozására. Ezeken a látogatásokon a projektbe bevont fiatalok is részt vehetnek. 

Kísérő személyek: lehetőség van olyan személyekre is támogatást igényelni, akik védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából kísérik el a sajátos nevelési igényű (fogyatékossággal élő) résztvevőket (akár fiatalokat, akár ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre.

Megerősített mentorálás: önkéntes projektek résztvevőjeként a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok megerősített mentori segítséget kaphatnak a beilleszkedéshez és a tanulási folyamat segítéséhez. 

Nyelvi támogatás: a szervezetek további támogatást vagy az online nyelvi támogatáshoz (Online Language Support) való hozzáférést igényelhetnek hosszú távú önkéntes projektekhez.

Elismertetés: minden projekt résztvevő jogosult Youthpass tanúsítványra. Ez egyaránt használható a projektben szerzett tanulási eredmények tudatosítására, valamint tanúsítványként a munkaerőpiacon.