Pár kattintásra az ifjúságbarát önkormányzattól!

Fejlesztő célú kezdeményezéseink az önkormányzatok, települések ifjúsági ügyekért felelős szakemberei számára a fiatalok bevonása érdekében.

Az Európai Unió Erasmus+ és Európai Szolidaritási Testület programjainak kiemelt horizontális prioritása az aktív társadalmi részvétel erősítése. Az alábbi lehetőségek tudást és forrást nyújtanak az önkormányzatoknak arra, hogy saját ifjúságügyi törekvéseiket erősítsék, ennek érdekében gazdagítsák eszköztárukat, ismereteket és nemzetközi kapcsolataikat. Ezt támogatva a Tempus Közalapítvány a Europe Goes Local és a Democracy Reloading stratégiai együttműködéseken keresztül a következő angol és magyar nyelvű eseményeket és eszközöket ajánlja az érdeklődő önkormányzati ifjúsági referensek, ifjúsági ügyekért felelős tisztségviselők, valamint települési ifjúságsegítők figyelmébe.


Democracy Reloading Online Toolkit – Demokrácia: betöltés alatt – online eszköztár

A Democracy Reloading az Erasmus+ nemzeti irodák ifjúsági területen megvalósuló együttműködése, amely 2015-ben indult. A projekt célja, hogy létrehozzon egy stratégiai megközelítésű partnerséget a helyi és regionális önkormányzatokkal a fiatalok demokratikus részvételi struktúráinak megtervezéséhez, azok erősítéséhez. Az elmúlt évek tanulási eredményeit felhasználva összeállt egy, az önkormányzatoknak szánt referencia-modell a fiatalok döntéshozásba való bevonásához szükséges kompetenciákról, valamint egy ezek implementálását elősegítő online eszköztár (Democracy Reloading Toolkit) is. Az önkormányzatoknak, illetve települési ifjúsági munka keretében a fiatalok részvételéért, döntéshozási folyamatokba való bevonásáért munkálkodóknak szóló online gyakorlatgyűjtemény, (ön)fejlesztő eszköztár hamarosan magyar nyelven is elérhetővé válik.

Az eszköztár a következő honlapon érhető el: https://democracy-reloading.eu/

Bővebben a Democracy Reloadingról


Democracy Reloading: Training Module B

A képzés keretében önkormányzati ifjúsági ügyekért felelős szakembereknek (pl. ifjúsági referensek, ifjúsági ügyekért felelős bizottságok tagjai, ifjúsági célú intézmények, szervezetek munkatársai) kívánunk segíteni a fiatalok társadalmi részvételének erősítésében. A nemzetközi képzés során körüljárjuk a kapcsolódó témákat és felkészítjük a résztvevőket a Democracy Reloading Toolkit használatára. A képzés célkitűzései ezen felül:

  • tapasztalatcsere, 
  • az Erasmus+ ifjúsági szektorában rejlő lehetőségek feltérképezése, 
  • valamint a fiatalok döntéshozásban való részvételének helyi színtereit továbbfejlesztő módszerek és ötletek meghatározása.

Időpont: 2021. szeptember 13-17. Budapest

Jelentkezési határidő: 2021.május.31.

Jelentkezés és további információk


Democracy Reloading Toolkit webináriumok

Az online szemináriumok a Democracy Reloading Toolkit használatának bemutatásával támogatják az önkormányzatok munkatársait a fiatalok döntéshozásba való bevonásának megtervezésében, fejlesztésében és megvalósításában, valamint a helyi demokrácia javításában. A szemináriumok tartalma, a feldolgozott témakörök megegyeznek, azonban a meghívott előadók, szakemberek személye eseményenként eltérő.

Időpontok: 

  • 2021. május 25. 15:30-17:00
  • 2021. június 17. 15:30-17:00

Jelentkezési határidő: a regisztráció folyamatos, egy héttel a soron következő esemény időpontja előtt zárul.

Democracy Reloading


Lépj át a szomszédba! Szlovák-magyar partnerséget támogató műhelysorozat

Számos szervezet és az ifjúsági munkában dolgozó szakember keresi folyamatosan a lehetőséget a nemzetközi partneri együttműködésre. Ennek sikere nagyban a személyes találkozáson, közös gondolkodáson, a szervezeti és egyéni motivációk egyeztetésén múlik. Ezzel a hosszú távú műhelysorozattal erre az igényre válaszolunk. Az esemény különlegessége, hogy kizárólag két szomszédos országból várjuk a résztvevőket, és a műhelymunkák közös nyelve magyar.

A földrajzi közelségből származó minimális ökológiai terhelés, a hasonló kulturális gyökerekkel rendelkező közösségek együtt gondolkodása és a nemzetközi együttműködési potenciálok feltérképezése mind remek alapot és indokot adhat a szlovákiai magyar és a magyarországi magyar szervezetek jövőbeni együttműködésének kialakítására és megvalósítására.

Időpontok: 

  • Online szeminárium: 2021. június 16-17.2021. június 17. 15:30-17:00
  • Személyes műhelymunka 2021. szeptember 13-17.
  • Online záróesemény: 2021. november (konkrét dátum az őszi találkozón kerül véglegesítésre)

Jelentkezési határidő: 2021. május 24.

Jelentkezés és további információk


No Dead Ends – Guidance Supporting All the Way

A szeminárium olyan, az egész szakmai életutat támogató pályaorientáció iránt érdeklődő szakembereknek szól, akik tanulókkal, hallgatókkal és munkakereső fiatalokkal dolgoznak vagy őket segítik a pályaorientáció és tanácsadás révén, és szívesen megtapasztalnák, hogy a nemformális és a formális módszerek együtt hogyan segíthetik ezt a folyamatot. A program a karrier-tanácsadás mellett bemutatja a Finnországban működő formális és nemformális tanácsadás magas színvonalú gyakorlatait az alapképzéstől a felsőoktatásig, beleértve a munka világának és az azzal kapcsolatos szolgáltatásoknak a megismertetését. A szeminárium célja interakció és vita generálása a témáról és platform biztosítása új kapcsolatok kiépítéséhez.

Időpont: 2021. szeptember 26-29, Jyväskylä, Finland,

Jelentkezési határidő: 2021. június 16.

Jelentkezés és további információk

A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×