Gyakori kérdések pályázóknak

Az önkéntes projektekre való pályázással kapcsolatos, közérdekű kérdések.

Mi az az Európai Szolidaritási Testület?

Az Európai Szolidaritási Testület egy európai uniós kezdeményezés – célja, hogy lehetőséget teremtsen a fiataloknak arra, hogy egyes közösségek vagy a társadalom egészének érdekeit szolgáló önkéntes és szolidaritási projekt megvalósításában vegyenek részt Európában. Támogatja a szervezeteket és intézményeket abban, hogy rövidebb vagy hosszabb időre 18-30 éves önkénteseket fogadjanak vagy küldjenek egy hazai vagy külföldi partnerszervezethez.

Lehetőség van egyéni vagy csoportos önkéntességre, humanitárius segítségnyújtásra, illetve belföldön vagy határmenti régiókban szolidaritási projekt megvalósítására.


Milyen témájú projekteket támogat az Európai Szolidaritási Testület?

A Szolidaritási Testület célja, hogy a társadalmi kihívásokra reagáljon, középpontba helyezve az alábbi területeket:

 • társadalmi befogadás és sokszínűség;
 • környezet- és természetvédelem, fenntarthatóság;
 • digitalizáció;
 • aktív állampolgári részvétel;
 • egészség és jóllét;
 • menekültek és migránsok befogadása és integrációja;
 • katasztrófamegelőzés és katasztrófaelhárítás;
 • oktatás és képzés;
 • foglalkoztatás és vállalkozói tevékenység;
 • kreativitás és kultúra;
 • sport;
 • demokratikus értékek;
 • európai identitás erősítése;
 • szolidaritás erősítése;
 • humanitárius kihívásokra reagálás.


Kik pályázhatnak?

Önkéntes projektek megvalósítására non-profit és for-profit szervezetek, ifjúsággal foglalkozó intézmények vállalkozhatnak. Az önkéntes projektben részt vevő szervezetek székhelyének az alábbi országok valamelyikében kell lennie:

 • programországok: európai uniós országok, valamint az Észak-macedón Köztársaság, Törökország, Liechtenstein és Izland;
 • partnerországok: Norvégia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Moldovai Köztársaság, Örményország, Ukrajna, Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia, Oroszország.

Önkéntes projektek megvalósításához támogatásra pályázatot a programországokban székhellyel rendelkező szervezetek nyújthatnak be, míg a partnerországok szervezetei csak partnerként vehetnek részt a folyamatban.


Mi a pályázás menete?

Önkéntes projekt esetén:

 1. Pályázati útmutató beható megismerése.
 2. Organisation Registration Systemen (ORS) keresztül OID azonosító megszerzése.
 3. Minőségi tanúsítvány igénylése a nemzeti irodától támogató és/vagy fogadó szerep mellett vezető szerepre is.
 4. Támogatási kérelem benyújtása a nemzeti irodának online űrlapon keresztül.
 5. A támogatott projekt szükséges adatainak feltöltése a PASS-ra és a beszámoló felületre.
 6. Projekt megvalósítása, nyomon követése, disszeminációja, beszámoló elkészítése.


Mi az a PIC?

A korábban használt résztvevői portálon (Participant Portal) történt regisztrációt követően a szervezetek PIC kódot (Participant Identification Code) kaptak, amely a szervezet azonosítására szolgál. A PIC szám a centralizált pályázatok beadásához szükséges, igénylése a Sedia Funding & Tenders portálon történik. A nemzeti irodákhoz történő pályázáshoz a szervezetek OID (Organisation ID) azonosítót kapnak, ezek szükségesek az űrlapok kitöltéséhez.​


Mi az az OID?

Az Organisation Registration Systemen (ORS) történt regisztrációt követően kapja meg a szervezet az OID azonosítót (Organisation ID), amely a szervezet azonosítására szolgál.

Azok a szervezetek, akik korábban a Participant Portalon keresztül már regisztráltak, az ORS rendszerbe belépve látni fogják az OID azonosítójukat, amelyet a rendszer élesedésekor automatikusan megkaptak.


Mi az a minőségi tanúsítvány (Quality Label)?

A minőségi tanúsítvány azt bizonyítja, hogy a szervezet megfelel a Szolidaritási Testület előírásainak és képes minőségi önkéntes projekteket megvalósítani. A tanúsítványt támogató és/vagy fogadó szerepre, valamint ezek egyike vagy mindkettő mellett vezető szerepre lehet megszerezni. Vezető szervezetek nyújthatnak be önkéntes projektek megvalósítására támogatási kérelmet és koordinálhatnak önkéntes projekteket. A minőségi tanúsítvány megszerzése pályázati úton történik, a pályázatokat az illetékes nemzeti iroda (Tempus Közalapítvány) bírálja el; pályázatbenyújtásra folyamatosan lehetőség van.


Milyen fajtái vannak a minőségi tanúsítványnak?

A minőségi tanúsítvány típusai:

 • fogadó: a szervezet önkénteseket fogadhat;
 • támogató: a szervezet önkénteseket küldhet más szervezetekhez;
 • vezető: a szervezet önkéntes projektek megvalósítására pályázatot nyújthat be, valamint önkéntes projekteket koordinálhat.

A tanúsítvány típusa azt jelzi, hogy az adott szervezet képes az adott szerepkört betölteni (pl.: fogadó szerepben megfelelő körülményeket, fejlődési lehetőséget biztosító tevékenységet tud nyújtani a részt vevő fiatalnak).

Vezető szerepre önmagában nem lehet minőségi tanúsítványt szerezni.


Mi a különbség az önkéntesfogadó és az önkéntestámogató szerep között?

Az önkéntesek fogadására alkalmas szervezetek projektjeik során önkéntesekkel dolgozhatnak együtt megfelelő lakó- és munkahelyet, ellátást, támogatást, hasznos feladatokat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra. A támogató szervezet ezzel szemben az önkéntes külföldre költözését, majd hazatérését és visszailleszkedését segíti, a projekt alatt pedig tartja a kapcsolatot a fiatallal, valamint mediátori szerepet tölt be a fogadó szervezet és az önkéntes között, amennyiben szükség van rá. Ha kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatal vesz részt a projektben, a támogató és a fogadó szervezet az ő bevonását is segíti.


Mi a vezető szervezet szerepe?

A vezető szervezet pályázik támogatásra és ezt követően ellátja a projekt adminisztratív és pénzügyi feladatait. A partnerekkel együttműködve koordinálja az önkéntes projektet, biztosítja a projekt minőségi követelményeit, és ellátja az értékeléssel, monitorozással, disszeminációval, beszámolással kapcsolatos feladatokat.


Ha van érvényes EVS/Erasmus+ önkéntesség akkreditációnk, akkor is kell igényelni minőségi tanúsítványt?

Ha a jövőben is szeretnétek önkéntes projektekben részt venni, akkor igen; az akkreditáció ugyanis csak 2021 év végéig érvényes partnerként.


Mi az a PASS/Európai Szolidaritási Testület Portál (ESC Portal)?

A PASS (Placement Administration and Support System) az a felület, ahová a szervezeteknek regisztrálniuk kell ahhoz, hogy megtalálják egymást a fiatalokkal. A fiatalok saját adataikat, tudásukat, érdeklődési körüket töltik fel az Európai Szolidaritási Testület Portálra, a szervezetek pedig elérhető projektjeiket. A felek keresés révén találhatnak egymásra; ha mindketten el tudják képzelni a közös munkát, akkor felvehetik egymással a kapcsolatot.

A PASS-hoz készült útmutató a linkre kattintva érhető el. 


E-mailen és/vagy postán is be kell küldeni a pályázatot?

Nem. Csak az elektronikus űrlap Submit/Beadás gombjával lehet benyújtani a pályázatot.


Milyen nyelven adjam be a pályázatot?

Az EU mind a 28 hivatalos nyelvén be lehet nyújtani a pályázatot. Így az űrlap kitölthető magyarul is.


Kiegészíthetem az Európai Szolidaritási Testület támogatását más pályázati támogatással?

Igen, de csak abban az esetben, ha nem áll fenn dupla finanszírozás.


Már rendelkezünk minőségi tanúsítvánnyal fogadó szerepre, és most vezető szerepre pályázunk az ESC50 űrlapon. Hogyan adjuk meg az ESC50 űrlapon az egyes helyszíneken fogadni kívánt önkéntesek számát és a fogadó helyszíneket? A korábbi minőségi tanúsítvány kérelemben már megadtuk ezeket az adatokat. Felvihetünk új helyszínt is az űrlapban?

Ha fogadó szerepre már minőségi tanúsítvánnyal rendelkező szervezet tölti ki az ESC50 űrlapot:

 • az egyes fogadó helyszíneken (About your Organisation – Hosting locations) újra meg kell adni a következő célszámokat: rövid távú egyéni, hosszú távú egyéni, valamint a csoportos önkéntesség keretében az adott helyszínen fogadni kívánt önkéntesek száma;
 • ugyanitt az érvényes minőségi tanúsítványától eltérő, vagy ahhoz képest további helyszínek felvitelére is lehetőséget ad az űrlap.

Ha ezekben a célszámokban és az önkéntesfogadás helyszínében/helyszíneiben nincsen változás, az érvényes minőségi tanúsítványban elfogadott célszámokat és helyszíneket tüntessétek fel az ESC50 űrlapban is. (Az elfogadott célszám és helyszín eltérhet attól, amelyre a szervezet benyújtotta a korábbi minőségi tanúsítvány kérelmét. Kétség esetén ellenőrizzétek ezt a kuratóriumi döntésről szóló értesítő levelünkben.) Ebben az esetben a vezető szerepre benyújtott minőségi tanúsítvány kérelem egy könnyített elbírálási folyamaton megy keresztül, vagyis csak a vezető szervezeti szerepre pályázás kerül értékelésre.

Ha a célszámokban és/vagy az önkéntesfogadás helyszínében/helyszíneiben változás van, az új célszámokat és/vagy helyszíneket tüntessétek fel az ESC50 űrlapban. Ebben az esetben a minőségi tanúsítvány kérelem a fogadó szerep tekintetében is új kérelemként kerül elbírálására, amely bírálati folyamat helyszíni látogatást is magában foglal.

Kivétel: ha a csoportos önkéntességre vonatkozóan eltérő (magasabb) célszámot ad meg a pályázó az űrlapban, az ESC50 űrlap ebben az esetben is könnyített elbírálási folyamaton megy keresztül, vagyis csak a vezető szervezeti szerepre pályázás kerül értékelésre.


Már rendelkezünk minőségi tanúsítvánnyal fogadó szerepre, és most vezető szerepre pályázunk az ESC50 űrlapon. Meg kell újra adnunk a tevékenységeket, amelyekbe önkénteseket szeretnénk bevonni? A korábbi minőségi tanúsítvány kérelemben már felvittük a tevékenységeket.

Igen, az ESC50 űrlapon, a Standard activities szekcióban újra meg kell adnia azokat a tevékenységeket, amelyekbe az önkénteseket be kívánjátok vonni.


Mint fogadó szervezet önkénteseket is szeretnénk fogadni és emellett más fogadó szervezetek önkéntes projektjeit is szeretnénk koordinálni. Hogyan töltsük ki a tevékenységi tervet (Activity Plan) az ESC50 űrlapban?

A tevékenységi tervben a célszámokat (Tevékenységek célszáma, Résztvevők célszáma) összesítve, az egyes évek szintjén kell megadnia a szervezetnek a saját fogadó tevékenységeire és azokra a tevékenységekre vonatkozóan is, amelyek más fogadó szervezeteknél fognak megvalósulni, de ő koordinálja azokat és pályázik a megvalósításukhoz szükséges támogatásra.


A böngészője elavult!

Frissítse vagy cserélje le a böngészőjét. A böngészőm frissítése

×